Rozpoznanie jaskry

Jedynie stosunkowo wczesne rozpoznanie jaskry może uchronić przed utratą wzroku. Diagnostyka jaskry z roku na rok się poprawia, już teraz więc mamy naprawdę skuteczne metody pozwalające na jej wykrycie nawet w początkowym stadium.

Diagnozowanie jaskry odbywa się z reguły za pomocą bezbolesnych oraz nieinwazyjnych badań. Najczęściej zlecanymi badaniami są:

  • badanie dna oka wraz z oceną tak zwanej tarczy nerwu wzrokowego – badanie to wykonywane jest przez okulistę, wcześniej jednak konieczne jest rozszerzenie źrenicy, które odbywa się za pomocą środka farmakologicznego. Badanie to pozwala szczegółowo ocenić stan włókien nerwowych oraz wykryć pierwsze nieprawidłowości, zachodzące w ich obrębie.
  • mierzenie ciśnienia wewnątrz oka – właściwie ciśnienie oka powinno mieścić się w normie od 10 do 21 mmHg. Do wykonywania tego rodzaju pomiaru najczęściej stosuje się tak zwaną tonometrię aplanacyjną.
  • badanie kąta przesączania, gonioskopia – to badanie z kolei wykonywane jest za pomocą specjalnej soczewki, która pozwala opisać szerokość kąta przesączania oraz stwierdzić ewentualne nieprawidłowości.
  • perymetria, badanie pola widzenia – przy dzisiejszym poziomie medycyny najczęściej zlecana jest perymetria komputerowa. W trakcie badania pacjent musi nieruchomo patrzeć w świetlny punkt, po czym należy nacisnąć specjalny przycisk. Badanie to pozwala na określenie prawidłowej czułości siatkówki. Z racji konieczności współpracy lekarza z pacjentem, badanie to niestety nie może być wykonywane u małych dzieci, a także u osób starszych, cierpiących na demencję.