Leczenie jaskry

Postęp technologiczny sprawił, że obecnie jaskrę można wykrywać bardzo wcześnie. Jako, że choroba ta wciąż jest jednak nieuleczalna i prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku, bardzo ważne jest jej diagnozowanie w początkowym stadium.

Celem leczenia jaskry jest najczęściej obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki oka, ale oczywiście jaskra może mieć też wiele innych przyczyn. Jedynie wczesne zgłoszenie się pacjenta do lekarza okulisty daje możliwość na zatrzymanie rozwoju choroby, które jest możliwe dzięki właściwie dobranym środkom farmakologicznym. Leki pozwalają również na poprawę ukrwienia nerwu wzrokowego. Trzeba jednak wiedzieć, że wybór leczenia jest uzależniony przede wszystkim od typu choroby oraz od jej poziomu zaawansowania. W leczeniu farmakologicznym najczęściej stosowane są krople do oczu, które zawierają beta blokery oraz inne substancje obniżające ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.

Poza leczeniem farmakologicznym możemy wyróżnić także leczenie laserowe oraz operacyjne (chirurgiczne). Leczenie laserowe wykonywane jest najczęściej u tych pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę z zamykającym się kątem przesączania. W takich zabiegach przecinana jest tęczówka oka, dzięki czemu również można obniżyć ciśnienie. Zabieg ten jest bezpieczny, nie prowadzi do stanów zapalnych.

Leczenie chirurgiczne natomiast podejmuje się u pacjentów z zawansowanym stadium jaskry. Operacje są najczęściej ostatecznością, kiedy przyjmowanie leków oraz terapie laserem nie przyniosły jakichkolwiek rezultatów.