Klasyfikacja jaskry

Wyróżnić można kilkadziesiąt rodzajów jaskry. To, z jakim typem schorzenia mamy do czynienia, związane jest również z objawami, gdyż każdy rodzaj jaskry może objawiać się inaczej.

Najczęściej wymienia się dwa rodzaje jaskry, mianowicie jaskrę pierwotną oraz jaskrę wtórną.

Jaskra pierwotna jest przekazywana genetycznie i związana jest w głównej mierze z nieprawidłową budową anatomiczną oka. Choroba ta najczęściej ujawnia się po pięćdziesiątym roku życia, niekiedy jednak pierwsze jej objawy mogą dać się zauważyć nawet w okolicach trzydziestego roku życia. W obrębie jaskry pierwotnej możemy wyróżnić jaskrę ostrą, mieszaną oraz wrodzoną (dziecięcą).

Jaskra wtórna natomiast związana jest najczęściej z występowaniem jednej z przewlekłych chorób. Może być powodowana zarówno przez schorzenia układowe, jak i również przez urazy mechaniczne oka, stany zapalne czy nawet przez guzy nowotworowe.

Natomiast w praktyce lekarskiej wyróżnia się podział anatomiczny (wynikający z kątów przesączania):

  • askra z szerokim, otwartym kątem przesączania (występuje znacznie częściej, u około osiemdziesięciu procent chorych);
  • jaskra z wąskim, zamykającym się kątem przesączania (dotycząca około piętnastu procent pacjentów);
  • jaskra ostra z zamkniętym kątem (najrzadsza postać jaskry, która polega na całkowitym zamknięciu kąta przesączania. Typowe objawy tego typu choroby to silne bóle oka i głowy, nudności, wymioty, pogorszenie ostrości wzroku).